НАЕМ ЗАЛА И ТЕХНИКА

Зала Триадица е с възможност за провеждане на мероприятия от 5 до 90 участника, има дневна светлина, вентилация и климатична инсталация.
Наем на зала 250 евро /на ден или 180 евро /за 4 часа

Цените за наем на зала включват:
Пълен интернет достъп в залата и в целия хотел.
Техническа поддръжка на наетата от нас техника по време на мероприятието и цялостно съдействие по мероприятието от персонален  асисте

 

    Зала

Капацитет и подреждане в залата

Размери

 

П / U

образно

Овал / Каре

Кръгла маса

 

Класна стая

 

Театър

Коктейл

парти

 

m2

 

W / L / H

Триадица

30

35

45

90

90

84

11 / 7.5 /2.6


Техника и Оборудване

Цена за наем

на ден

Цена за наем

 за 4 часа

Флип-чарт

20 Евро

15 Евро

Прожекционен екран 1.80 х 1.80 м.

20 Евро

15 Евро

Мултимедиен проектор

70 Евро

50 Евро

DVD

20 Евро

15 Евро

Лаптоп

45 Евро

30 Евро

Озвучаване с  2 микрофона

100 Евро

75 Евро

Система за симултанен превод -

преводаческа кабина и озвучаване

НЕ включва: IR приемници + слушалки за участниците (1.60 Евро на брой)

 

260 Евро

 

260 Евро

Всички цени са с включен 20% ДДС

На рецепция - има възможност за фотокопиране и принтиране, набор на текст и приемане/изпращане на факс, срещу допълнително заплащане.

Кетеринг – цени по договаряне
Работни обяди / вечери, кафе паузи, коктейли, тържества

Резервация за мероприятие, депозит, плащане:
-  При резервация Клиентът посочва дата на мероприятието, брой участници в мероприятието, предварителна програма и изисквания за кетеринг.
-  При резервация Клиентът внася депозит равен на 50 % от плануваните разходи, по проформа фактура, издадена от Хотел ВЕГА София. След получаване на сумата Хотел ВЕГА София издава фактура в тридневен срок.
-  До 3 /три/ дни преди датата на мероприятието Клиентът заявява писмено окончателната програма на мероприятието, точните менюта за обеди, вечери, кафе-паузи и др., точен брой на участниците, подреждане на залата, специални изисквания.
-  Въз основа на заявката на клиента Хотел ВЕГА София изготвя и изпраща на Клиента за одобрение "Споразумение", където са описани всички изисквания на Клиента, цени на отделните услуги и сметка на плануваните разходи по мероприятието, срок и начин на плащане.
-  Клиентът одобрява с подпис изпратеното " Споразумение " до 48 часа преди началото на мероприятието.